× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ AŚ Olsztyn

Apteka Okręgowa - Ambulatorium z Izbą Chorych

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Apteka szpitalna/zakładowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku

Zakres świadczonych usług:

  • Farmakologia kliniczna


Adres

89-5248690
Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1